sobota, 15 lutego 2014

Jakie jest prawdopodobieństwo trafienia 2 liczb w Mini Lotto

Prawdopodobieństwo trafienia dwóch liczb spośród wytypowanego na chybił trafił dowolnego zestawu 2 liczb spośród 42-óch.
Ilość kombinacji 2-jek występujących w 5 losowanych liczbach wynosi:


Wszystkich kombinacji 2-jek w 42 liczbach jest:


Wynika z tego, że prawdopodobieństwo prawidłowego wytypowania zestawu 2 dowolnych liczb w 5 losowanych liczbach Mini Lotto wynosi:


czyli średnio każda kombinacja 2-jek pada, co 86,1 losowań.

Natomiast prawdopodobieństwo wylosowania 1 liczby z 2 wytypowanych jest dużo większe i wynosi:


co oznacza, że średnio, co 4,2 losowania trafimy jedną liczbę spośród 2-óch wytypowanych na chybił trafił. 
Porównując to do zestawów z tablic statystycznych prowadzonych przez nas i tak samo jak w Lotto, średnia szansa na trafienie jednej liczby z dwóch wynosi: w przypadku zestawów 1/2 3,53 losowania, a zestawów 2/2 4,0 losowań (stan do 13.02.2014 włącznie). I podobnie jak w Lotto oba zestawy są poniżej średniej na chybił trafił, która wynosi 4,2 losowania, co daje przewagę w przypadku trafienia jednej liczby z dwóch.
Czytaj dalej

Jakie jest prawdopodobieństwo trafienia 2 liczb w Lotto

Prawdopodobieństwo trafienia dwóch liczb spośród wytypowanego na chybił trafił dowolnego zestawu 2 liczb spośród 49-ciu
Ilość kombinacji 2-jek występujących w 6 losowanych liczbach wynosi:


Wszystkich kombinacji 2-jek w 49 liczbach jest:


Wynika z tego, że prawdopodobieństwo prawidłowego wytypowania zestawu 2 dowolnych liczb w 6 losowanych liczbach Lotto wynosi:


czyli średnio każda kombinacja 2-jek pada, co 78,4 losowania.

Natomiast prawdopodobieństwo wylosowania 1 liczby z 2 wytypowanych jest już dużo wyższe i wynosi:


oznacza to, że średnia szansa trafienia 1 z wytypowanych 2 liczb na chybił trafił wynosi, co 4,08 losowań. Jest to tylko średnia, oznacza to, że możemy trafić dużo wcześniej swoje liczby, ale też dużo później. 
Porównując to do zestawów ze statystyk systemów, średnia szansa na trafienie jednej liczby z dwóch wynosi: w przypadku zestawów 1/2 3,45, a zestawów 2/2 już 4,0 losowań (stan do 13.02.2014 włącznie). Co oznacza, że jest większa szansa na trafienie jednej liczby z dwóch z naszych zestawów niż na chybił trafił.
Czytaj dalej

czwartek, 5 grudnia 2013

Jak funkcjonuje Lotto i Mini Lotto

Nie trzeba Państwu opisywać jak się gra w Lotto i Mini Lotto. Przedstawimy tylko dwie kwestie, które dotyczą tych gier. W przypadku Lotto wybieramy 6 liczb z 49, w Mini Lotto 5 liczb z 42. Stąd też szansa na trafienie liczb w obu grach wynosi odpowiednio:Prawdopodobieństwo trafienia oblicza się na podstawie dwóch wzorów. Dla trafienia wszystkich liczb (6 z 6 w Lotto, 5 z 5 w Mini Lotto) oblicza się według ze wzoru:


czyli np. dla 6 z 6 w Lotto:


Dla wyjaśnienia jak liczy się n! (n silnia):


W pozostałych przypadkach dla Lotto prawdopodobieństwo trafienia w dokładnie k z sześciu wylosowanych liczb oblicza się według wzoru:


czyli np. dla 5 z 6:


itd. dla pozostałych ilości trafionych liczb.

Dla Mini lotto oblicza się według wzoru:


czyli np. dla 4 z 5:


itd. dla pozostałych ilości trafionych liczb.

Powyższe prawdopodobieństwa trafienia przybliżają jaka jest szansa na ich 100% wygraną. I tak dla trafienia w Lotto 6 z 6 liczb trzeba wydać 41 951 448 zł (13 983 816 kombinacji x 3 zł za zakład), natomiast w Mini Lotto dla trafienia 5 z 5 liczb 1 063 335 zł (850 668 kombinacji x 1,25 zł za zakład).

Aby zwiększyć swoje szanse w grze, wykorzystuje się do tego systemy. I tutaj już nasza uwaga. Żaden system nie daje 100% pewności wygranej, ponieważ wszystkie systemy bazują na rachunku prawdopodobieństwa. Wygra się pod warunkiem trafnego wytypowania wszystkich liczb w danym losowaniu. Tak samo jest z oferowanym przez nas systemem dla Lotto i Mini Lotto. Jednak wyróżnia się istotnym, bardzo ważnym szczegółem - zobacz system Lotto i Mini Lotto.
Czytaj dalej